الماضي من take

.

2023-03-28
    وان و جکوزی خانگی